master security

درباره ما

مجموعه فنی مهندسی پادالکترونیک از سال 1385 در حوزه سیستم های حفاظتی شروع به فعالیت نموده و از سال 1390 با تولید یک تلفن کننده سیم کارتی به عرصه تولید ورود نمود ، با گذشت زمان این مجموعه تبدیل به تولید کننده تجهیزات اعلام سرقت اماکن شده است.

این تجهیزات با برند  Master security  به بازار عرضه شده است ، فلسفه مجموعه فنی مهندسی پادالکترونیک تعهدی است که به مشتریانش دارد و به این تعهد همیشه ثابت قدم است.

مجموعه فنی مهندسی پادالکترونیک قبل از سال 1389 در زمینه سیستم های حفاظتی اعلام سرقت اماکن با بسیاری از تولید کنندگان تعامل داشت و یکی از علت هایی که به سمت تولید روی آورد رفتار های نا مناسب تولید کنندگان بود و دیگر اینکه تولید یکی از آرزوها و اهداف مدیریت مجموعه بوده و هست .